Gratis levering in België vanaf 120€ aankoop.

    

Het privacy beleid

Bescherming van persoonlijke gegevens

Artikel 1. Verwerking van de persoonsgegevens

1.1. De BVBA HORSE2ME, met zetel te 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 38, KBO 0719.827.694, bepaalt de middelen en het doel van de verwerking van persoonsgegevens, geregistreerd en gebruikt op de website www.horse2me.com, en is als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de Wet van 8 december 1992.

1.2. Onderhavig document beschrijft de modaliteiten voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de gebruikers en ook bij het plaatsen van bestellingen via de website www.horse2me.com.

Artikel 2. Algemene informatie – Gebruiker

2.1. HORSE2ME registreert eerst de gegevens die door de gebruikers zijn meegedeeld op het verzamelformulier van de beschikbare gegevens op de website.

2.2. Het gaat hier om persoonlijke informatie (naam, adres, telefoon, enz.) of niet (voorkeuren, beschikbare uren, favoriete informatie, enz.)

Artikel 3. Algemene informatie - E-mailadres

EPONA registreert het of de e-mailadressen die worden meegedeeld door de gebruiker. De toelating hiervoor zal uitdrukkelijk worden gevraagd bij de eerste opname van het e-mailadres. Bovendien zal de gebruiker bij elke latere e-mail de gelegenheid hebben om zijn recht tot verzet uit te oefenen. Indien meerdere e-mailadressen worden geregistreerd, kan het noodzakelijk zijn om zijn recht tot verzet uit te oefenen voor elk van die adressen.

Artikel 4. Cookies en andere automatische verwerkingen

Andere niet-persoonlijke gegevens worden eveneens automatisch geregistreerd tijdens elk bezoek aan het platform : IP-adres, merk en versie van de browser, uur van het bezoek, laatste geconsulteerde webpagina alsook cookies die HORSE2ME toelaten de voorkeur van de gebruiker te kennen (taalkeuze, login en paswoord, zoekcriteria, enz.). Cookies zijn informaticabestanden die automatisch tijdens het bezoek aan de website www.horse2me.com worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. De door de cookies geregistreerde informatie laat geen persoonlijke identificatie toe en kan slechts door HORSE2ME worden geraadpleegd tijdens een verbinding met de servers van HORSE2ME. De gebruiker kan de parameters van de registratie van de cookies wijzigen.

Artikel 5. Voor welke doeleinden gebruikt HORSE2ME uw gegevens ?

5.1. De algemene gegevens en het e-mailadres zullen worden gebruikt (i) om de goede uitvoering van de geplaatste bestelling te garanderen, (ii) om de gebruikers de identificeren en zich te vergewissen van hun toegangsmachtiging, (iii) om fraude te bestrijden, (iv) voor het beheer, de opvolging en de verbetering van de website www.horse2me.com als publiciteitstool van de producten en diensten van HORSE2ME, (v) voor direct marketing-doeleinden (mailings) van HORSE2ME en (vi) teneinde de gebruikers op de hoogte te brengen van actuele informatie alsook nieuwigheden betreffende HORSE2ME.

5.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens periodiek gebruiken om belangrijke mededelingen te verzenden, zoals informatie over de aankopen en over de wijzigingen van onze voorwaarden. Aangezien deze informatie belangrijk is voor de relatie tussen u en HORSE2ME kan u zich niet verzetten tegen het ontvangen van deze mededelingen.

5.3. In geen geval zullen deze gegevens deel uitmaken van een externe mededeling anders dan deze voorzien in onderhavig document « Privacy », behalve om wettelijke en reglementaire verplichtingen te vervullen of op verzoek van een administratie of van een gerechtelijke autoriteit.

5.4. Wij verzamelen eveneens niet-persoonlijke gegevens. Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, doorgeven en verspreiden voor om het even welk doeleinde. HORSE2ME kan, bij wijze van voorbeeld, de volgende gegevens verzamelen :

(i) informatie zoals beroep, taal, postcode, netnummer, het unieke identificatienummer van een toestel, de plaats en tijdzone waarin een HORSE2ME-product wordt gebruikt en dit, teneinde ons toe te laten het gedrag van de klant beter te begrijpen en onze producten, diensten en publiciteit te verbeteren ;

(ii) informatie betreffende de activiteiten van de klanten via onze website ; deze gegevens worden verzameld en gebruikt om ons te helpen de meest nuttige informatie aan onze klanten te verstrekken en om te weten te komen welke delen van onze website en van onze producten het meest populair zijn. De verzamelde gegevens worden beschouwd als zijnde niet-persoonlijke gegevens voor dit doel.

5.5. Indien HORSE2ME niet-persoonlijke gegevens associeert met persoonlijke gegevens zullen de gecombineerde gegevens worden behandeld als zijnde gegevens van persoonlijke aard voor zover zij geassocieerd blijven.

Artikel 6. Uw rechten

6.1. De Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonlijke gegevens geeft u het toegangsrecht tot uw persoonsgegevens alsook om er desgevallend de wijziging van te vragen. U beschikt tevens over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marking-doeleinden.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door zich te richten tot HORSE2ME volgens de modaliteiten voorzien op de pagina « Contact » van de website www.horse2me.com, of per post op het volgend adres : BVBA HORSE2ME, Avenue Zénobe Gramme 38, 1300 Wavre, België.

Artikel 7 – Voorkeur-cookies

7.1. U bent op elk ogenblik vrij om deze bestanden te wissen en u beschikt over de mogelijkheid om het bewaren van de cookies op de harde schijf te verhinderen door de parameters van uw computer in die zin aan te passen. In beide gevallen loopt u het risico op een minder efficiënt gebruik van de HORSE2ME-website.

7.2. Indien u uw cookies niet verwijdert (via de rubriek Tools/Internetopties van uw browser), blijft deze informatie permanent opgeslagen in uw computer. U kan zich verzetten tegen de registratie van « cookies » door uw browser in die zin in te stellen.

Geslaagd
Informatie
Waarschuwing
Fout
Loading...